Εταιρεία

Το τεχνικό γραφείο Καλογερόπουλος & Συνεργάτες αποτελεί την συνέχεια του ιστορικού γραφείου που ίδρυσε ο Γρηγόριος Λόγγος το 1981. Οι κύριες ασχολίες του τεχνικού γραφείου είναι οι μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η διαχείριση έργων ενώ εξειδικεύεται σε μελέτες διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Χ.Τ.-Μ.Τ.-Υ.Τ.). Η ομάδα που απαρτίζει το γραφείο έχει τεχνογνωσία σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία εκπόνησης μελετών χρησιμοποιώντας στο σχεδιασμό των έργων λογισμικό Building Information Modeling (BIM).

Η ομάδα μας διακατέχεται από αίσθημα ευθύνης απέναντι σε κάθε έργο που αναλαμβάνει προσεγγίζοντας και θεωρώντας έκαστο πελάτη ως μέλος αυτής της ομάδας, στην προσπάθεια επίτευξης μιας άρτιας επιστημονικά μελέτης η οποία θα σέβεται σε απόλυτο βαθμό το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η συνεχής βελτίωση κάθε μέλους της ομάδας μας είναι αυτοσκοπός και ο στόχος ευδιάκριτος: κοιτάζοντας με σεβασμό το παρελθόν δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον.

Ενημερωτικό Δελτίο