Εξειδίκευση

 1. Μελέτη-Επίβλεψη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
  Οι μηχανικοί του γραφείου σχεδιάζουν και δημιουργούν έχοντας ως κατευθυντήριους άξονες την καινοτομία, το σεβασμό στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων. Ο τομέας μελέτης-επίβλεψης Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του γραφείου, καλύπτει μια ευρεία γκάμα πεδίων όπως μελέτες φωτισμού, ισχύος, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά πάρκα, Φ/Β.), οδοφωτισμού.

 2. Μελέτη-Επίβλεψη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
  Η ομάδα μηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων του γραφείου μας θεωρεί πως ένα άρτιο επιστημονικά αποτέλεσμα έρχεται ως σύνθεση συγκεκριμένων στοιχείων: (ι) σχεδίαση υποδομών που θα περνούν απαρατήρητες από το ανθρώπινο μάτι στο μέγιστο δυνατό βαθμό (ιι) δημιουργική συνεργασία με τον πελάτη κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις και (ιιι) ελαχιστοποίηση ενεργειακού κόστους λειτουργίας με σκοπό επίτευξης πιστοποίησης LEED. Το πεδίο δραστηριοτήτων του τομέα αφορά μελέτες δικτύων θέρμανσης, κλιματισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, φυσικού αερίου, πυρασφάλειας & εξαερισμού.

 3. Μελέτη-Επίβλεψη Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
  Το γραφείο μας παρουσιάζει ιδιαίτερη εξειδίκευση στον τομέα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι συνεργάτες του γραφείου έχουν μελετήσει-επιβλέψει χιλιάδες χλμ. δικτύων Χαμηλής, Μέσης & Υψηλής Τάσης καθώς και αντίστοιχων Υ/ΣΤ παρουσιάζοντας μοναδική για τα ελληνικά δεδομένα εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο.

 4. Διαχείριση Έργων
  Η ολοκληρωμένη διαχείριση και οργάνωση έργων αποτελεί αυτοσκοπό για το γραφείο μας και το iron triangle του τομέα (χρόνος, κόστος, ποιότητα) οδηγεί ως δεύτερη φύση τους μηχανικούς του τομέα. Συνδυάζοντας την εμπειρία της 35-χρόνης ιστορίας με τις σύγχρονες ακαδημαϊκές επιταγές του κλάδου, το γραφείο προχωρεί σε ρηξικέλευθες μεθόδους.

 5. Building Information Modeling (BIM)
  Η τεχνολογία BIM αποτελεί πολύτιμο εργαλείο των μηχανικών της ομάδας στην προσπάθεια να δοθούν λεπτομερείς και ακριβείς λύσεις στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων. Η δυνατότητα προσομοίωσης και συνεπώς αξιολόγησης των τεχνικών μας προτάσεων από το στάδιο της μελέτης ακόμα μας δίνει το πλεονέκτημα να κατανοήσουμε όχι μόνο εμείς ως μηχανικοί αλλά και ο πελάτης ως τελικός αποδέκτης το έργο.