Εκλογές PMI Greece Chapter

O Θεόδωρος Καλογερόπουλος εκλέχτηκε μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του PMI Greece Chapter για τη περίοδο  2018-2019.
Το PMI GREECE είναι το ελληνικό παράρτημα του Project Management Institute. Ιδρύθηκε το 2006 και αριθμεί άνω των 500 μελών του τομέα διοίκησης έργων. Σκοπός του PMI GREECE Chapter αποτελεί η συνεχής προώθηση βέλτιστων τεχνικών και πρακτικών του τομέα καθώς και η ανάδειξη της αναγκαίοτητας της διοίκησης έργων για την Ελληνική Οικονομία.