Σύμβαση έργου με την ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

To γραφείο υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό με την ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για την διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων στα ιδιόκτητα κτίρια και οχήματα της ανωτέρω εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο 4342/2015.