Βοηθητικές υπηρεσίες μελετών δικτύων διανομής και παροχών για την περιοχή Περιστερίου

 

 Το γραφείο μετά από διαγωνισμό που πραγματοποίησε ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου «Βοηθητικές υπηρεσίες μελετών δικτύων διανομής και παροχών» για την Περιοχή Περιστερίου συνολικού προϋπολογισμού 222.000€ (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης) και χρονικής διάρκειας ενός έτους.