Ενημέρωση – Επικαιροποίηση των Xαρτών Σχεδίων Δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ. Περιοχής Λάρισας

Το γραφείο μετά από διαγωνισμό που πραγματοποίησε ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / Περιοχή Λάρισας ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου «Ενημέρωση – Επικαιροποίηση των Χαρτών Σχεδίων Δικτύου Μ.Τ & Χ.Τ.» για την Περιοχή Λάρισας της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος, χρονικής διάρκειας ενός έτους.