Βοηθητικές υπηρεσίες μελετών δικτύων διανομής και παροχών για την περιοχή Περιστερίου

Το γραφείο μετά από διαγωνισμό που πραγματοποίησε ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου «Βοηθητικές υπηρεσίες μελετών δικτύων διανομής και παροχών» για την Περιοχή Περιστερίου συνολικού προϋπολογισμού 216.000€ (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης) και χρονικής διάρκειας ενός έτους.