Βοηθητικές υπηρεσίες μελετών δικτύων διανομής και παροχών για την περιοχή Μεσογείων

Το γραφείο μετά από διαγωνισμό που πραγματοποίησε ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου «Βοηθητικές υπηρεσίες μελετών δικτύων διανομής και παροχών» για την Περιοχή Μεσογείων συνολικού προϋπολογισμού 210.000€ (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης) και χρονικής διάρκειας ενός έτους.