Μελέτη κτηρίου κατοικιών ενεργειακής κλάσης Α+

Το γραφείο εκπόνησε μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, για κτήριο κατοικιών ενεργειακής κλάσης Α+. Η ενεργειακή κλάση Α+ επετεύχθη με χρήση των κάτωθι συστημάτων:
• Υβριδικό σύστημα αντλιών θερμότητας – λέβητα Φ.A.
• Ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης δροσισμού
• Φωτοβολταϊκά συστήματα