Νέα Σύμβαση με ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Το γραφείο μετά από διαγωνισμό που πραγματοποίησε ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.,ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου << Ενημέρωση Χαρτών σχεδίων Δικτύου Μ.Τ.-Χ.Τ. της περιοχής Λάρισας/ Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος>> συνολικής διάρκειας 12 μηνών.