Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο EURAM 2019

 Ο κ. Θεόδωρος Καλογερόπουλος συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο EURAM 2018 το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Λισσαβόνας το χρονικό διάστημα 26-28 Ιουνίου 2019. Ο κ. Καλογερόπουλος πραγματοποίησε μια διάλεξη με θέμα Project-As-Practice: The lived exprience next to the leader of a Mega - Project. Το συνέδριο EURAM (European Academy of Management) είναι ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια στο χώρο του management με παγκόσμια εμβέλεια και διοργανώνεται επιτυχώς από το 2001.